Numerologija Online Značenje brojeva

Gdje sam? Numerologija Online > Značenje brojeva

Razlog sreće ili nevolje često se traži u prostoru gdje osoba boravi. Može li kućni broj obilježiti naš način života ? Po teoriji da svaki broj ima određenu energiju i broj zgrade ili stana nosi svoju. Ako je boravište u zgradi sa više stanova, broj stana je primaran a zgrade sekundaran. Na primjer osoba stanuje na adresi Cvjetna 141 u stanu br. 2. Analiza primarnog broja 2 ukazuje na suživot, partnerstvo i brak, a broj 141 kao 1 + 4 + 1 = 6 obilježava skladne odnose i odgovornost. Napomena je kako broj 2 može kod nekih osoba uzrokovati preveliku osjetljivost, a broj 6 davanje zbog održavanja mira.

Broj različito djeluje na ljude zbog njihovih vlastitih brojeva i okruženja. Iako osobe žive na istoj adresi kućni broj nekome pogoduje u razvoju , a nekog može odvesti do ruba ili učiniti nezadovoljnim.

Kao zakonitost u numerologiji važi da se brojevi tumače po pojedinačnim simbolima brojeva ( znamenkama ) ,ali i cijeli( dekadski i višeznamenkasti sa naglašenim numerološkim značenjem) . Brojeve koji nastaju kao višekratnici nekog sretnog ili manje sretnog broja traže dodatnu analizu. Nije uvijek pravilo da neki delikatni broj na pr.11 kao nastali umnožak 22 izaziva još veću nesreću, jer 22 iako simbol neiskrenih prijatelja i zabluda slovi kao broj mjesta gdje se javlja želja za okretanjem nove stranice u životu i daje ideje za velike projekte. 33 kao broj može se napisati kao 3 * 11,pa ima sretnije značenje kao i zbrojem nastala šestica simbol stvaralaštva.

Energija broja može se mijenjati dodavanjem slova uz broj. Na primjer broj kuće 18 ima težinu ,dok se na broju 18 A jer je A = 1 pa 18 + 1 čini 19. Ponekad je dovoljno broj upisati u krug , trokut ili kvadrat, ako vjerujemo numerolozima koji geometriju povezuju sa simbolom 1, 3 ili 4.

Uvijek treba odvojiti lošu magiju, proricanje koje može dovesti u zabludu,kao i svako namjerno izazivanje sudbine. Slijepo vjerovanje u upitnu analizu može imati učinak kao zabluda. Svi znaju da i dobar lijek u neprimjerenoj dozi ima loše djelovanje. Numerologija je nastala da pomogne čovjeku, pa je i numerološka analiza bez pretenzija zabava uz koju nešto možemo i naučiti. Ako ne ništa drugo onda samo vježbati zbrajanje i množenje, a to je vječna matematika od koje je sve počelo.

 

Pročitajte značenje brojeva!

Značenje broja 1 – samostalna jaka osoba koja pokreće

Značenje broja 2 – darežljiva osoba kojoj je važno društvo,suživot i emocija

Značenje broja 3 – dinamična osoba koja ima misiju i zrači dobrim

Značenje broja 4 – stabilnost, vjernost i marljivost

Značenje broja 5 – komunikativne osobe kojima je važno priznanje okoline

Značenje broja 6 – osoba sklona svakoj harmoniji

Značenje broja 7 – neovisna i često se ističe nekim talentom

Značenje broja 8 – temeljita osoba posvećena poslu

Značenje broja 9 – humana osoba dobre duše